Hvem bør vaksineres med vaksine mot sesonginfluensa?

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer i risikogruppene

 • Personer som er 65 år eller eldre
 • Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 • Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens
 • Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
 • Beboere på alders- og sykehjem
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

  I tillegg er helsepersonell med pasientontakt anbefalt å ta vaksinen.

  Personer som ikke er i noen risikogruppe kan også få vaksinen.