Influensavaksinen anbefales spesielt til personer i risikogruppene:

  • Personer som er 65 år eller eldre
  • Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistensVoksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
  • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
  • Beboere på alders- og sykehjem
  • Voksne og barn med alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

I tillegg er helsepersonell med pasientontakt anbefalt å ta vaksinen.

Personer som ikke er i noen risikogruppe kan også få vaksinen.