For flere av vaksinene som gis i barnevaksinasjonsprogrammet, trengs det oppfriskningsdoser (boostervaksiner) i voksen alder for å opprettholde beskyttelsen mot sykdommene. Slik oppfriskningsvaksinasjon er anbefalt for stivkrampe-, difteri- og poliovaksine. Den høye forekomsten av kikhoste i Norge, gjør at også kikhostevaksine nå anbefales jevnlig oppdatert. Vi har vaksinene på lager.