Selv om antall tilfeller av meningokokksykdom i Norge er lav, er ungdom i alderen 16–19 år en av de aldersgruppene som har høyest forekomst av denne sykdommen. Tett samvær, festing og lite søvn gjør at ungdom som deltar i russefeiring er mer mottaklige for smitte med meningokokkbakterien enn ellers og har større risiko for å utvikle alvorlig sykdom.  

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse).

Vi på Heiaklinikken har vaksinen på lager.