Influensavaksinen anbefales spesielt til personer i risikogruppene:

- Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.

- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

-Alle fra fylte 65 år

- Barn og voksne med:

  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg er helsepersonell med pasientontakt anbefalt å ta vaksinen.

Personer som ikke er i noen risikogruppe kan også få vaksinen.