Med bakgrunn i pandemi/nasjonalt utbrudd av Coronavirus er det ønskelig, av smittevernmessige årsaker, å begrense fysiske pasientbesøk på fastlegekontoret.

Vi vil derfor, i så stor grad som mulig, tilby konsultasjon gjort via kryptert videooverføring i stedet for fysisiske konsultasjoner. 

Har du symptomer på øvre luftveisinfeksjon gjerne med  hoste, tungpust, feber eller hodepine, eller har mistanke om at du kan være smittet med det nye koronaviruset? Ikke gå inn på venterommet! Ta kontakt med fastlege din på telefon. Heiaklinikkens telefonnummer er: 32844834

Legen din vurderer om du er i behov av undersøkelse. Planlagte undersøkelser foregår i regi av Legevakta i Drammen eller kommunens "prøvetelt" i Lierbyen. Legen din rekvirerer prøvetakning der kriteriene for det er oppfylt. Du skal holde deg hjemme til du har fått svar på prøven din.

Utenom fastlegens åpningstid kan du ringe 116117.

ENGLISH

Are you possibly infected with the new coronavirus? Do not enter the waiting room! Please call your doctor.

Heiaklinikken: 32844834

Your doctor will decide whether or not you need to be examined. Planned tests will be carried out by «Legevakta" in Drammen» on your doctor’s orders. This means that you will be testet at home. You should stay at home until you have your test results.

Outside office hours you can call 116 117.