Kjære alle våre pasienter!

Med bakgrunn i pandemi/nasjonalt utbrudd av Coronavirus er det, av smittevernmessige årsaker, ønskelig å begrense fysiske pasientbesøk på fastlegekontoret.

Selv om tilgjengeligheten på fysiske legetimer er svært begrenset er vi like mange leger på jobb som vanlig. Slik situasjonen er nå har vi god kapasitet for å bistå.

Vi ønsker å være til hjelp for pasientene våre. Mange av konsultasjonene vi gjør nå er e-konsultasjoner som gjøres enten per video eller per telefon. Ta kontakt med oss via hjemmesiden, e-post, sms eller ring oss så skal vi gjøre det vi kan for bistå dere så raskt og godt vi klarer. 

Her er en link til en video som en kollega av oss har laget. Vi synes den forklarer situasjonen godt:

https://www.youtube.com/watch?v=kcxqU_fqHKU&feature=youtu.be