Influensavaksinen anbefales spesielt til personer i risikogruppene:
- Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
-Alle fra fylte 65 år
- Barn og voksne med:
diabetes type 1 og 2, kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresviktkronisk nevrologisk sykdom eller skadenedsatt immunforsvarsvært alvorlig fedme (KMI over 40)annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg er helsepersonell med pasientontakt og personer som bor med noen som har nedsatt immunforsvar anbefalt å ta vaksinen.
Personer som ikke er i noen risikogruppe kan også få vaksinen.

Vi har drop-in-vaksinering på tirsdager og fredager. Ellers kan du ta kontakt med oss for å få avtalt tid for vaksinen. Vi har avtalebasert vaksinering på mandager, onsdager og torsdager.