Velkommen til Heiaklinikken

Forny resept Forny resept
Kontakt legekontoret Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon Start e-konsultasjon

Velkommen til våre hjemmesider!

For informasjon om Korona: Se under «Lokale nyheter» nedenfor. I tillegg er det generell info i linken nedenfor(«Informasjon om Covid-19).

Foreløpig har vi ikke tilrettelagt for timebestilling via helsenorge.no

Time kan også bestilles på telefon 32 84 48 34.

Ved akutte, livstruende tilstander ringer man 113.

Aktuelt

Heiaklinikken utvider!

Ny fastlege fra 01.09.2022!

Som kjent har det vært mye å gjøre for fastlegene de siste årene, og vi på Heiaklinikken har blant annet merket det i form av at vi har hatt mindre timer tilgjengelig enn ønsket, både når det gjelder «vanlige timer» og «øyeblikkelig hjelp timer».

Vi har derfor vært så heldige å få ansatt en ny fastlege som heter Hamdi Al Olabi. Vi kjenner han godt, da han har jobbet hos oss som vikar i flere år. Han overtar en del av pasientansvaret fra 01.09.2022. Dette betyr at en del av Heiaklinikkens pasienter vil få en ny fastlege fra denne datoen. De pasientene dette gjelder, får beskjed om det fra Helfo. Hvilke pasienter som vil få en ny fastlege, har vi på Heiaklinikken ingen innvirkning på. Det er Helfo som gjør et tilfeldig uttrekk på eksisterende fastlegelistene. 

Alle de andre legene fortsetter i sine stillinger på Heiaklinikken, og pasienter som har fått ny fastlege, kan i en overgangsfase bruke den «gamle» fastlegen når dette lar seg gjøre. Dersom du har et ønske om en annen fastlege enn den du har nå, kan du sette deg på venteliste hos den legen du ønsker. 

Helsenorge

Vi har nå åpnet for helsenorge.no. Her kan pasienter fornye resepter, kommunisere med legekontoret og starte e-konsultasjon (tekst).

Influensavaksine

Influensa vaksine blir tilgjengelig i oktober.

Informasjon om COVID-19

Dersom du har luftveissymptomer, er i karantene eller kan være smittet av koronavirus – kontakt oss før du møter.

Nyheter fra FHI