Velkommen til Heiaklinikken

Bestill time
Forny resept
Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon

Velkommen til våre hjemmesider!

For informasjon om Korona: Se under «Lokale nyheter» nedenfor. I tillegg er det generell info i linken nedenfor(«Informasjon om Covid-19).

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for timebestilling via helsenorge.noEnn så lenge har vi ikke mulighet for å «plukke timer» direkte fra legenes timebok på nett, men dette jobber vi med å få til. 

Time kan også bestilles på telefon 32 84 48 34.

Ved akutte, livstruende tilstander ringer man 113.

Vennligst bruk munnbind når du møter opp på legesenteret.

Influensavaksinering høsten/vinteren 2021/2020

Influensavaksinen anbefales spesielt til personer i risikogruppene:
– Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
– Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
-Alle fra fylte 65 år
– Barn og voksne med:
diabetes type 1 og 2, kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresviktkronisk nevrologisk sykdom eller skadenedsatt immunforsvarsvært alvorlig fedme (KMI over 40)annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg er helsepersonell med pasientontakt og personer som bor med noen som har nedsatt immunforsvar anbefalt å ta vaksinen.
Personer som ikke er i noen risikogruppe kan også få vaksinen.

Vi har drop-in-vaksinering på tirsdager og fredager. Ellers kan du ta kontakt med oss for å få avtalt tid for vaksinen. Vi har avtalebasert vaksinering på mandager, onsdager og torsdager. 

Informasjon om COVID-19

Dersom du har luftveissymptomer, er i karantene eller kan være smittet av koronavirus – kontakt oss før du møter.

Lokale nyheter