Andre priser Heiaklinikken

Førerkortattestkr 650,-
Parkeringsattest/Søknad om parkeringstillatelse/Transporttjeneste TT-kortkr 300,-
Legeerklæring Adopsjonkr 650,.-
Øvrige attester avhengig av tidsbrukkr 300,- til 700,-